Роль учнівського самоврядування позашкілля в формуванні особистості гуртківця.

Сьогодні нам понад усе бракує саме компетентного досвіду участі у суспільно-політичних процесах в країні. Тому насамперед ми маємо створити умови для того, щоб наші діти могли його набути: шляхом участі у позашкільному самоврядуванні, створення дитячих об'єднань, самостійного прийняття рішень й уміння діяти в правовому полі, аналізувати різноманітні ситуації, передусім, у своєму найближчому оточенні.

Виховання творчої особистості нерозривно пов’язане з майбутнім країни, відродженням нації, гуманізацією суспільства. Людина повинна жити з думкою: все для блага особистості, кожному є місце у соціумі, кожен цінний для суспільства таким, яким він є. . Успіх України на світовій арені закладається сьогодні у школі лідерства – дитячому самоврядуванні. Головне завдання самоврядування полягає в тому, що через розвиток соціальної активності вихованців виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість виявляти себе далі.

Учнівське самоврядування закладу - це спосіб (принцип) організації життя у колективі вихованців, який реалізується в залученні дітей до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-корисної, спортивної та культмасової діяльності з допомогою педагогічного колективу.

Самоврядування також позитивно впливає на формування в учнівської молоді тих моральних якостей, які неможливо виробляти за допомогою тільки словесних впливів, а саме:

  • відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
  • принциповість, уміння критикувати та сприймати критику, оцінювати з позиції колективу свої вчинки та товаришів, будувати взаємини з ними на принциповій основі;
  • самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі;
  • творче ставлення до дійсності, вміння проявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свій вклад.

Метою діяльності учнівського самоврядування є:

  • Створення умов для всебічного розвитку вихованців, сприяння їх

інтелектуальному, культурному, духовному та фізичному розвитку.

  • Створення чіткої організаційної структури для здійснення зв'язку між:

адміністрацією закладу, педагогами та батьками.

  • Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху.

Започаткування системи самоврядування в Будинку творчості ґрунтується на деяких дуже важливих принципах, без дотримання яких неможливе повноцінне і практично корисне її функціонування.

По-перше, бажання дітей організовувтись самим та організовувати інших.

По-друге, самоврядування мусить відповідати реальним і конкретним запитам, які здатні задовольнити майже цілком особистими зусиллями.

По-третє, вміння проводити агітаційну, роз’яснювальну роботу серед однолітків.

Виконання цих складових формує в дитині активну, конкурентоспроможну особистість. Беручи участь у житті організації діти вчаться самостійно приймати рішення, оволодівають уміннями та навичками успішного демократичного спілкування з іншими, ведення переговорів, розв’язання конфліктів, прийняття власних рішень.

Поняття учнівського самоврядування

Основною ланкою у становленні виховного колективу є учнівське самоврядування – самодіяльна організація дитячого життя в позашкільному закладі. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів.

В нашому закладі воно представлене в такому варіанті. До учнівського комітету входять старости всіх гуртків. Така структура дає змогу оперативно доводити до відома вихованців рішення парламенту, організувати будь-яку акцію, захід, підбити підсумки.

Збори парламенту або окремих об’єднань відбуваються раз на місяць. Також проводяться установчі засідання у жовтні – для визначення завдань на новий навчальний рік, у квітні – для звіту. На проведенні виборчих зборів проводятся з учнями дискусії, ділові ігри, тренінгові заняття з проблем учнівського самоврядування, структури учнівського самоврядування, основних напрямів та змісту роботи, прав і обов'язків членів органу, на виявлення лідера в дитячому колективі,обираються голова, заступник, редколегія, секретар та парламент ділиться на об’єднання. Важливими умовами плідної діяльності самоврядування є:

- розуміння завдань, змісту і суті самоврядування;

- вміння самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних обєднань самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль;

- уміння враховувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об'єктивно її оцінювати;

- пошук ефективних форм і методів діяльності органів самоврядування, творче використання досвіду інших дитячих обєднань.

У плані роботи враховують обов'язкові справи, в організації яких участь виконавчого органу об'єктивно необхідна (День відкритих дверей, вечори відпочинку, підготовка до проведення канікул тощо).

Гласність, відкритість роботи органу самоврядування (всі гуртківці повинні знати що обговорювалось на засіданні) допомагає набути організаторських навичок, сприяє духовному зростанню, розвитку організаторських здібностей дітей.

Демократизм в учнівському самоврядуванні залежить від позиції дорослих, зокрема керівництва (взаємодія між пед.. колективом та парламентом), це спрпияє досягненню будь – якої мети.

Модель учнівського самоврядування закладу

Орган учнівського самоврядування

Дитячий парламент
Ф А Н Т

-Фантазери

- Активні

- Наполегливі

- Талановиті

/Files/images/SAM_0528.JPG

Гасло парламенту

Якщо хочеш бути щасливим,

То ніколи не сумуй,

Будь наполегливим, активним,

Вчись творити, фантазуй.

Статут

Дитячий парламент є керівним органом колективу вихованців. Парламент обирається на звітно - виборній дитячій конференції у вересні. Кандидатури на членство в парламенті обговорюються і пропонуються на конференції та остаточно обираються завдяки голосуванню. На тій же конференції обирається голова парламенту.

Обов'язки парламенту:

1. Організовує масові заходи (творчі вечори, вистави, виставки, концерти, міські флешмоби)

2. Проводять тематичні дискотеки за графіком.

3. Представники творчих об'єднань приймають участь у підведенні підсумків заходів по напрямкам.

4. Обираються кандидати в районний орган самоврядування.

Права та обов'язки членів ради:

1 .Щоб колективне рішення прийняти - потрібно пропозицію свою подати.

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відбереш золоті..

3. Ідею друга критикувати не смій. Покритикуєш - не буде ідей.

4. Часу даром не марнуй, чітко думку формулюй.

5. Щоб зробити гарно справу, в ній розберись не як попало!

6. Завжди друзів розумій і вихваляти не смій.

7. Розуміти треба так довіру: перевіряється лідер турботою, дружбою, ділом.

8. В справі вінець результат. Не соромся помилитися. Соромно не вміти і не бажати виправлятись.

9. Твори, фантазуй сміливіше шукай шляхи виконання
рішень!

10.Прийняв рішення - виконуй! - Доручив іншим - довіряй. Довіряючи - перевіряй. Перевіряючи - допомагай. Допомагаючи - не підміняй.

Принципи діяльності парламенту:

1 Кожну справу - творчо!

2 Творчість розвиває красу, розум і приносить радість.

3 Щирість, чутливість, точність у організації справ. .

4 Радь! Прощай! Покажи перспективу зростання!

5 Зацікавлюй! Захопи! Довіряй! Аналізуй! Дай хід ініціативі!

Статут дитячого парламенту:

1. Дитячий парламент є керівним органом колективу вихованців.

2. Кандидатури обговорюються і висуваються у парламент у вересні на організаційних зборах гуртків.

3. На першій дитячій конференції затверджується відповідний дитячий парламент, обирається голова парламенту, створюються творчі об'єднання.

4. Після першої конференції через тиждень проводиться перше засідання дитячого парламенту. На першому засіданні затверджується Статут парламенту, план роботи.

5. Працює дитячий парламент згідно регламенту, затвердженому на своєму засіданні.

6. Члени дитячого парламенту

Зобов 'язані:

- щоразу бути присутніми на засіданнях;

- виконувати рішення парламенту та конференції;

- сумлінно виконувати свої доручення.

Мають право:

- обговорювати всі питання, які стосуються діяльності творчих об'єднань;

- звертатися з різними пропозиціями до адміністрації закладу;

- цікавитись і знайомитись з роботою творчих об'єднань з метою активізації їх діяльності.

/Files/images/ОАС.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1199

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.