«СИЛЬНИМ, ДОСВІДЧЕНИМ СТАЄ ТОЙ ПЕДАГОГ,ЯКИЙ УМІЄ АНАЛІЗУВАТИ СВОЮ ПРАЦЮ»
Сухомлинський В.А.

Протягом багатьох років заклади позашкільної освіти виконують важливі організаційно-методичні функції і надають дітям додаткових знань, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. Головним завданням методичної служби закладів позашкільної освіти є створення умов і можливостей для керівників гуртків щодо оволодіння передовими технологіями навчання і виховання.

У наш час все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. А саме, творчих властивостей дитини як здатність генерувати ідеї, застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму. Сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини.

Сучасний заклад позашкільної освіти якраз і є тією інституцією, яка задовольняє інтелектуальні потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії. Позашкільна установа — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як вихованців, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації освітнього процесу закладу позашкільної освіти, роботі з дітьми, співпраці з педагогами закладів загальної середньої освіти та батьками відіграє компетентна, креативна особистість керівника гуртків.
Основна мета діяльності керівника гуртка створити найбільш сприятливі умови для розвитку особистості, навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до розв’язання проблем і завдань, формувати творче мислення учнів, підвищити мотивацію здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей. Компетентності керівника гуртка є складовою його педагогічної діяльності. Рівень діяльності сучасного керівника гуртка оцінюється такими критеріями:

· теоретичні надбання;
· вивчення і запровадження в роботі досвід педагогів новаторів;
· створення особистої авторської методики;
· використання в освітньому процесі педагогічних інновацій.

Водночас керівник гуртків повинен оволодівати всіма педагогічними компетентностями, доносити до вихованців знання в такому вигляді й за допомогою таких технологій, щоб той міг користуватися ними у реальному житті. Сучасна освітня ситуація вимагає пошуку нових форм у взаємодії учасників процесу навчання. Керувати таким процесом обміну знань між педагогом та вихованцем допомагають педагогічні інноваційні технології, застосування інтерактивних технологій.

Пріоритетними напрямами методичної роботи в закладі є:

· всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;
· спрямування змісту форм методичної роботи на виконання законів України;
· запровадження сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій;
· всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;
· створення належних умов з метою сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;
· формування бажання працювати по-новому;
· трансформація наукових ідей у педагогічну практику;
· моніторинг готовності педагога до використання інновацій;
· вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, методична інструментовка матеріалів, виставок педагогічних ідей і знахідок;
· сприяння соціалізації педагогів і учнів в умовах інформаційного суспільства;
· формування індивідуального стилю діяльності педагогів;
· забезпечення високої якості роботи шляхом впровадження інноваційних програм та передових педагогічних технологій;
· прогнозування та планування діяльності;
· дослідження освітніх потреб суспільства;
· удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій, навчальних програм нового покоління, педагогічних інновацій;
· розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
· розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій;
· підготовка до атестації педагогічних працівників;
· формування бібліотечного фонду науково-популярної та методичної літератури в закладі.

Кiлькiсть переглядiв: 1637

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.